JAARVERSLAG
HET KLOPPEND HART VAN
2018
WIE ZIJN WE?
WAT DOEN WE?
ZMK JAARVERSLAG 2018
Voorwoord

Hieronder vindt u enkele belangrijke realisaties en opvallende gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Dit jaarverslag heeft uiteraard geenszins de ambitie om volledig te zijn of te beschrijven wat bijna 700 geëngageerde artsen en medewerkers elke dag doen om onze opdracht – een hoogkwalitatief basisziekenhuis voor de inwoners van onze regio – te realiseren.

2018 was het eerste volledige jaar in het nieuwbouwziekenhuis. Het werd een recordjaar inzake activiteiten en voor het eerst sinds jaren realiseerden we opnieuw een positief operationeel resultaat. Hopelijk kunnen we in 2019 op dat elan verdergaan.

We kunnen onze maatschappelijke opdracht niet alleen, op eigen kracht realiseren. Verdere en intensievere samenwerking – zowel op medisch als op niet-medisch vlak – met onze netwerkpartners ZOL Genk en Mariaziekenhuis Pelt is onontbeerlijk om de toekomst van een kwalitatief zorgaanbod in onze regio veilig te stellen.

Dank aan iedereen – dokters, personeel, vrijwilligers, bestuurders, externe partners in het zorgtraject, beleidsmakers – voor hun engagement en inzet en last but not least uiteraard dank aan onze patiënten voor hun vertrouwen in onze organisatie.

ZMK JAARVERSLAG 2018
Wie zijn we?
MEDISCHE
STRATEGIE

De maatschappelijke opdracht van Ziekenhuis Maas en Kempen is een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van haar regio. Hiertoe werd in 2017 een volledig nieuw ziekenhuis gebouwd.

De kernwaarden “Gedreven”, “Inlevend”, “Deskundig” en “Samenwerkend” zijn onze GIDS naar veilige, effectieve, efficiënte en betaalbare kwaliteitszorg. We ademen deze kernwaarden en passen ze toe in onze dagdagelijkse werking. Zo vormen ze ook de leidraad voor onze beleidsplannen, tal van andere (beleids)documenten en zelfs voor dit jaarverslag. De GIDS-kernwaarden zijn niet enkel waarneembaar in onze werking, maar ook effectief zichtbaar in de vorm van kernwoorden in en rondom het ziekenhuis (Samen, Uniek, Respect, Kracht, Echtheid, Intens, Anders, Fier, Ik).

ZMK heeft als maatschappelijke opdracht een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van Noord - Oost Limburg. Het moet dus volwaardig en kwaliteitsvol alle diensten kunnen aanbieden die van een tweedelijnsziekenhuis verwacht worden.

Voor de functies van derde lijn doet het ziekenhuis preferentieel beroep op ZOL als partnerziekenhuis. Deze samenwerking dient een win-winsituatie te creëren voor beide ziekenhuizen. Enerzijds kan de basiszorg dicht bij huis kwaliteitsvol worden aangeboden, anderzijds kunnen meer gespecialiseerde onderzoeken en behandelingen, in een continuüm van zorgen, uitgevoerd worden in een gespecialiseerd ziekenhuis.

De zorg dient maximaal toegankelijk te worden gehouden in eigen regio indien kwaliteit kan gegarandeerd worden en indien deze haalbaar en financieel verantwoord is.

De Vlaamse overheid heeft het toezicht (inspectie) op de Vlaamse ziekenhuizen veranderd. Er werd aan de ziekenhuizen gevraagd om een keuze te maken tussen enerzijds een uitgebreide inspectie door de overheid zelf of anderzijds een audit (‘accreditatie’) door een extern onafhankelijk bureau. ZMK heeft de keuze gemaakt om zich te laten accrediteren door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

Reeds in 2015 besliste ZMK om actief aan de slag te gaan met de NIAZ-Qmentum normenbundels. Door het vele werk in aanloop naar de nieuwbouw, werd het accreditatietraject vanaf 2016 tijdelijk ‘on hold’ gezet. Begin 2018, na verhuis naar het nieuwe ziekenhuis, werd beslist om het accreditatietraject terug verder te zetten.

Gedurende het eerste semester van 2018 werden de betrokken normenbundels met de diensthoofden van alle (verpleeg)afdelingen individueel overlopen en gingen de afdelingen aan de slag met individuele verbeterpunten.

In het ziekenhuis werd vanaf het tweede semester van 2018 stevig ingezet op onder meer:

 • Ontwikkeling, communicatie en implementatie van nieuwe beleidsafspraken
 • Ontwikkeling, communicatie en implementatie van nieuwe procedures en werkwijzen
 • Grootschalige opleidingsdagen voor alle zorgverleners
 • Opstart van een intern auditsysteem
 • Opstart van een gedigitaliseerd apparatuur-beheersysteem

Dit alles om ons ziekenhuis klaar te stomen voor de ‘proefaudit’ die heeft plaatsgevonden in februari 2019 en tevens alvast ter voorbereiding op de effectieve ‘externe audit’ die zal plaatsvinden in december 2019.

Bij de verhuis naar onze nieuwbouw werden de voorraden van de afdelingen georganiseerd in een leeg/vol KanBan-systeem. Zowel de medische steriele als niet-steriele materialen, drukwerken, kantoor- en keukenartikelen werden opgenomen in één centrale berging op de afdeling. Het centraliseren van al deze materialen in het centrale magazijn zorgde reeds voor een efficiëntiewinst tegenover de situatie op de oude campussen.

In de loop van 2018 werd vervolgens het bestelproces geautomatiseerd, omdat het manueel opnemen van de bestellingen enorm tijdrovend is. De oplossing werd gevonden in herbevoorrading via RFID-detectie (Radio-Frequency Identification).

In de voorraadlokalen werden alle productlocaties/bakjes voorzien van een leeg/vol tickethouder met ingebouwde RFID-chip. Deze tickethouders blijven steeds aanwezig op de modulaire manden. Op de rugzijde van de rekken en boven het plafond werden RFID-antennes geplaatst. Bij het aanvullen of afnemen van een product kan de medewerker het afdekplaatje verdraaien, waardoor de RFID-antennes de voorraadstatus in realtime detecteren.

Vervolgens kan men via de software van Aucxis in het magazijn met één druk op de knop een picklijst genereren voor een specifieke afdeling. Deze is automatisch geordend op looproute in het centraal magazijn.

RESULTATEN

 • Snelheidswinst: vroeger duurde het per afdeling tot een uur om een bestellijst manueel te maken; nu wordt dit gerealiseerd met één druk op de knop
 • Minder fouten doordat de bestelling automatisch verloopt
 • Verhoogde efficiëntie: medewerkers moeten minder vaak materialen bijhalen in het magazijn
 • Het FIFO-principe (First In - First Out) wordt beter gehanteerd

Voor meer informatie zie ook dit FILMPJE:

Myworkandme, Portaalsite voor medewerkers ZMK

De personeelsdienst van ZMK heeft in samenspraak met de gebruikers heel wat administratieve processen en papieren documentenstromen over personeelsgegevens verder gedigitaliseerd via MYWORKANDME, portaalsite van de firma SD Worx en de eBlox HR applicatie

Vanuit de portaalsite voor werknemers MYWORKANDME hebben werknemers via een eigen login toegang tot twee toepassingen:  Mijn Loon en eBlox HR

Via de "Mijn Loon" toepassing kunnen medewerkers hun loondocumenten digitaal consulteren.  Het betreft e-loonbrieven en andere loondocumenten die al jaren succesvol digitaal beschikbaar zijn  binnen ZMK. Medewerkers kunnen hun e-loonbrief steeds online raadplegen.  De medewerkers krijgen ook een mail telkens er een nieuwe loonfiche wordt opgeladen.

Sedert de opening van de nieuwbouw heeft de personeelsdienst de module eBlox HR (vorming en ontwikkeling) verder uitgerold.

eBlox HR bestaat uit:

 • Online digitaal personeelsdossier (m.i.v. opgeladen diploma’s en relevante getuigschriften, verslagen functionerings- en evaluatiegesprekken ...)
 • Online persoonsgegevensmodule
 • VTO (Vorming – Training – Opleiding) module
 • Online goedkeurings- en rapporteringsflow voor internen en externe korte en langdurige vormingen
 • Online onkostenmodule m.b.t. kosten opleiding, reisstaten en wachtvergoedingen alsook fietsvergoedingen
 • Online module competenties (voorlopig nog niet operationeel)

Elke medewerker heeft een persoonlijke login en wachtwoord. Aangezien eBlox HR via een webmodule wordt aangeboden, kan elke medewerker 24/24u:

 • Vormingsaanvragen doen
 • Zijn / haar ontwikkeloverzicht raadplegen
 • De opleidingscatalogus inkijken
 • Zichzelf in- of uitschrijven
 • Aanwezigheidsattesten downloaden (enkel voor interne opleidingen)
 • Extra informatie raadplegen
 • Onkosten ingeven
 • Personeelsgegevens wijzigen

Binnen eBlox HR onder de module ‘VTO’ zullen nog ontwikkelplannen uitgewerkt worden op maat van elke medewerker.  De betrokkene zal dan proactief kunnen consulteren welke opleiding/stappenplan hij/zij  ‘intern’ dient te volgen om niet alleen bevoegd (= juist diploma met behoud van BBT en BBK), maar ook bekwaam (= onderhouden en verder opbouwen van kennis) te blijven.

Delen van (kwaliteits-)informatie en resultaten
Vrijwilligerswerking

De vrijwilligerswerking in ZMK heeft in 2018 een geweldige boost gekregen. Het jaar werd gestart met 18 vrijwilligers, om te eindigen met 33 vrijwilligers. Hiervoor werd o.a. samengewerkt met twee vrijwilligersverenigingen, nl. ‘Present’ en ‘Vlaamse Liga tegen Kanker’.

De inzet van onze vrijwilligers binnen ZMK is zeer divers. Zo worden er vrijwilligers specifiek toegewezen aan afdelingen om patiënten gezelschap te houden en ondersteuning te bieden waar mogelijk. Daarnaast maken onze vrijwilligers patiënten en bezoekers graag wegwijs aan de inschrijvingen en het onthaal, delen ze tevredenheidsenquêtes uit aan patiënten die met ontslag mogen, geven ze scooterlessen en massages, vullen ze folderrekken en geven ze rondleidingen in ons nieuwe ziekenhuis.

Uit welgemeende appreciatie voor deze vrijwilligers, werden in 2018 – naar jaarlijkse traditie - enkele activiteiten door ZMK georganiseerd. Zo werden de vrijwilligers uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en het personeelsfeest. Om vragen en verwachtingen goed te kaderen, werden tevens een aantal contactmomenten tussen de vrijwilligers en betrokken afdelingen georganiseerd. Tot slot voorziet ZMK jaarlijks een presentje voor haar vrijwilligers in de week van de vrijwilligers (1ste week van maart). 

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden binnen ZMK, dan kan u contact opnemen via info@zmk.be.

DESKUNDIG

ORTHOPEDIE

We namen afscheid van: Dr. Cor Nelissen (pensioen).

We verwelkomden: Dr. Pieter Caekebeke, handchirurg.

De diensten orthopedie van ZMK en ZOL vormen ondertussen één associatie waarbij elke arts in ZMK zich steeds meer zal subspecialiseren in 1 gewrichtsregio. Dr. Filip Robijns (diensthoofd, schouderchirurgie), Dr. Hans Welters (heupchirurgie) en Dr. Enrico Neven (kniechirurgie) zullen in de toekomst ook in ZOL werkzaam zijn. Dr. Ben Molenaers (voetchirurgie) is reeds werkzaam in ZMK en in ZOL. De orthopedisten van ZOL zullen anderzijds ook activiteiten ontplooien in ZMK. Dr. Ludwig Anné (schouderchirurgie), Prof. Dr. Kristoff Corten (heupchirurgie), Dr. Ronald Driesen (heupchirurgie), Dr. Joris Duerinckx (handchirurgie), Dr. Jan Truijen (kniechirurgie) en Dr. Jo Wierinckx (voetchirurgie) zijn ondertussen reeds in ZMK gestart.


GYNAECOLOGIE

We namen afscheid van: Dr. Alain Vanpeperstraete (pensioen) en Dr. Pieter Willaert.

We verwelkomden: Dr. Kim Haest.

In 2019 zullen nog twee bijkomende gynaecologen het team van Dr. Rika Hendrickx (diensthoofd), Dr. Gina Dhaenens en Dr. Rawand Salihi versterken, nl. Dr. Stephanie Dirx en Dr. Michelle Verbeek. Tevens houden de ZOL gynaecologen Prof. Dr. Wilfried Gyselaers, Dr. Tinne Mesens, Dr. Anke Thaens en Dr. Caroline Van Holsbeke een raadpleging echografie in ZMK.


NEUROLOGIE

De neurologen van ZMK en ZOL vormen één associatie. Er zijn ondertussen 4 neurologen aangesteld die allen zowel in ZMK als in ZOL werkzaam zijn: Dr. Riet Vangheluwe (diensthoofd ZMK), Dr. Suzan Hendrikx, Dr. An Driesen en (sinds 1 april 2019) Dr. Sarah Herdewyn.


ABDOMINALE HEELKUNDE

We verwelkomden: Dr. Kim Govaerts.

Dr. Govaerts is zowel in ZMK als in ZOL werkzaam. In een volgende fase kunnen ook andere stafleden van ZMK en/of ZOL in beide ziekenhuizen tewerkgesteld worden.


ZMK heeft in 2018 de overstap naar het IFIC (Instituut voor Functieclassificatie/L’Institut de Classification de Fonctions) functieclassificatie- en verloningsmodel aangeboden aan haar medewerkers.

Alle werknemers (met exclusie van medewerkers met bijzondere beroepstitel of  -bekwaamheid) in dienst op 30 april 2018 kregen een IFIC functie toegewezen. Medewerkers hadden de keuze om deze nieuwe functie (met bijhorend loon) te aanvaarden dan wel vast te houden aan hun bestaande functieprofiel met bijhorend loon.

Op 01/07/2018 hebben 224 personen (38,2% van de totale groep) gekozen voor IFIC. Medewerkers met een beroepstitel of -bekwaamheid hadden in deze fase nog geen keuzemogelijkheid en bleven voorlopig in het oude verloningssysteem. Iedere werknemer die instapte in IFIC kreeg een herberekening vanaf 1 januari 2018.

Alle werknemers die sinds 1 mei 2018 in dienst kwamen, werden automatisch ingedeeld in het IFIC verloningsmodel, opnieuw met uitzondering van de werknemers met een bijzondere beroepstitel of -bekwaamheid.

IFIC

In 2018 werden de mobiele containers op de oude campus Maaseik gedemonteerd, opnieuw gemonteerd en heringericht als kinderopvang ‘Poemoekel’.

Poemoekel is gelokaliseerd op het terrein van ZMK (rechts van de oprit richting personeelsparking) en wordt uitgebaat door Dorien Franken en Tiffany Dzik, beiden onthaalouders aangesloten bij vzw Landelijke Kinderopvang. Bij Poemoekel kunnen 18 kinderen (0j-3j) tegelijkertijd worden opgevangen.

Kinderdagverblijf ‘Poemoekel’

ZMK startte in 2018 met laagdrempelige informatiesessies voor bewoners van Maaseik en omstreken. ZMK engageert zich ertoe om enkele keren per jaar haar deuren open te stellen voor het grote publiek en ziet deze informatiesessies als een uitstekende manier voor geïnteresseerden om kennis te maken met het nieuw ziekenhuis en haar artsenteam.

In 2018 werden twee informatiesessies georganiseerd:

 • Op 10 oktober 2018 sprak Dr. Ben Molenaers (orthopedist) over de thema’s ‘Hallux Valgus’ en ‘Hamertenen’ voor een 125-tal geïnteresseerden
 • Op 13 december 2018 sprak Dr. Bobbaers (fysisch geneesheer en revalidatiearts) over het thema ‘Tintelende handen en brandende voeten’ voor een 140-tal deelnemers

De informatiesessies waren een groot succes en zullen uiteraard in 2019 opnieuw georganiseerd worden.

Deelname is steeds gratis (incl. gratis parkeerticket), inschrijven verplicht via inschrijving@zmk.be.

Informatiesessies voor
het brede publiek

In 2018 zijn we gestart met het project “risicoanalyse psychosociale aspecten”. Verspreid over 2018 en de volgende jaren zullen, onder begeleiding van onze externe preventieadviseur, groepsgesprekken georganiseerd worden over “psychosociale risico’s” (bijvoorbeeld stress, werkdruk, sociale steun, tevredenheid, …) met alle medewerkers van de verschillende afdelingen/diensten van het ziekenhuis.

Concreet worden telkens volgende “5 A’s” besproken:

 • Arbeidsorganisatie (structuur van de organisatie, wijze waarop taken worden verdeeld, werkprocedures, managementstijl, beleid, … )
 • Arbeidsinhoud (aard van de taak, complexiteit, variatie, contact met derden, psychische belasting, lichamelijk belasting, duidelijkheid taken, …)
 • Arbeidsvoorwaarden (aard van de overeenkomst, type werkrooster,  loopbaanbeheer, evaluatieprocedure, opleidingsmogelijkheden, …)
 • Arbeidsomstandigheden (inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, lawaai, verlichting, werkhoudingen, … )
 • Arbeidsverhoudingen (interne relaties, relaties met derden, communicatie, … )

Deze groepsgesprekken komen in de plaats van de vroegere schriftelijke medewerkerstevredenheidsenquêtes. In 2018 werden reeds gesprekken georganiseerd voor de medewerkers van OK, technische dienst, onthaal en heelkunde. Achteraf werd telkens een tweede groepsgesprek georganiseerd in aanwezigheid van de directie, waar mogelijke acties werden besproken.

Risicoanalyse psychosociale belasting
Afdeling ‘ouderenpsychiatrie’ van
Medisch Centrum Sint-Jozef binnen muren ZMK

In oktober 2018 werden 20 bedden ouderenpsychiatrie geopend op onze nieuwe campus in Maaseik. Het betreft een uniek, innovatief samenwerkingsverband tussen het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen en Ziekenhuis Maas en Kempen. Voor het eerst in Vlaanderen baat een psychiatrisch ziekenhuis een zorgeenheid uit binnen de muren van een algemeen ziekenhuis.

Voor ZMK is de aandacht voor en investering in geestelijke gezondheidszorg een essentieel onderdeel van haar regionaal zorgaanbod.  We zetten reeds jaren in op de uitbouw van psychiatrische zorg in ons ziekenhuis, temeer daar in het noorden van onze provincie het psychiatrisch zorgaanbod eerder beperkt is.

Sinds april 2015, voorzien we expliciet een aantal van onze geriatrie-bedden voor patiënten met een psychogeriatrische problematiek. De nauwe samenwerking tussen somatiek en psychiatrie bij ouderen met een fragile homeostase en vaak een complexiteit van symptomen, bewijst dagdagelijks zijn meerwaarde.

In overleg met het Medisch Centrum Sint-Jozef hebben wij nu in een volgende stap deze ouderenpsychiatrische zorg structureel verankerd in onze organisatie door de delokalisatie van een afdeling SP-ouderenpsychiatrie van het Medisch Centrum Sint-Jozef op de nieuwe campus  van ZMK.  Het delokaliseren van 20 bedden SP-ouderenpsychiatrie komt tegemoet aan een betere spreiding van dit zorgaanbod over de provincie en de zorgregio’s en past binnen het bestaande programmatiekader.

 Door de inplanting van een SP-ouderenpsychiatrische dienst op onze nieuwe campus, kunnen we voor de oudere patiënten van onze regio, kwaliteitsvolle en interdisciplinaire zorg kort bij huis aanbieden waarbij we sterk kunnen inzetten op zorgcontinuïteit door een nauwe samenwerking met de huisartsen en andere lokale zorgaanbieders.

Afdeling ‘ouderenpsychiatrie’ van
Medisch Centrum Sint-Jozef binnen muren ZMK

In oktober 2018 werden 20 bedden ouderenpsychiatrie geopend op onze nieuwe campus in Maaseik. Het betreft een uniek, innovatief samenwerkingsverband tussen het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen en Ziekenhuis Maas en Kempen. Voor het eerst in Vlaanderen baat een psychiatrisch ziekenhuis een zorgeenheid uit binnen de muren van een algemeen ziekenhuis.

Voor ZMK is de aandacht voor en investering in geestelijke gezondheidszorg een essentieel onderdeel van haar regionaal zorgaanbod.  We zetten reeds jaren in op de uitbouw van psychiatrische zorg in ons ziekenhuis, temeer daar in het noorden van onze provincie het psychiatrisch zorgaanbod eerder beperkt is.

Sinds april 2015, voorzien we expliciet een aantal van onze geriatrie-bedden voor patiënten met een psychogeriatrische problematiek. De nauwe samenwerking tussen somatiek en psychiatrie bij ouderen met een fragile homeostase en vaak een complexiteit van symptomen, bewijst dagdagelijks zijn meerwaarde.

In overleg met het Medisch Centrum Sint-Jozef hebben wij nu in een volgende stap deze ouderenpsychiatrische zorg structureel verankerd in onze organisatie door de delokalisatie van een afdeling SP-ouderenpsychiatrie van het Medisch Centrum Sint-Jozef op de nieuwe campus  van ZMK.  Het delokaliseren van 20 bedden SP-ouderenpsychiatrie komt tegemoet aan een betere spreiding van dit zorgaanbod over de provincie en de zorgregio’s en past binnen het bestaande programmatiekader.

 Door de inplanting van een SP-ouderenpsychiatrische dienst op onze nieuwe campus, kunnen we voor de oudere patiënten van onze regio, kwaliteitsvolle en interdisciplinaire zorg kort bij huis aanbieden waarbij we sterk kunnen inzetten op zorgcontinuïteit door een nauwe samenwerking met de huisartsen en andere lokale zorgaanbieders.

Klinisch netwerk Noord-Oost Limburg

De overheid voert een beleid tot oprichting van locoregionale (ziekenhuis)netwerken. Vóór 1 januari 2020 moeten alle ziekenhuizen behoren tot één ziekenhuisnetwerk.

In 2018 hebben ZOL Genk, Mariaziekenhuis Pelt, ZMK Maaseik en R&MSC Pelt hun intentie kenbaar gemaakt aan de Vlaamse en Federale overheid om samen een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk te vormen (het ziekenhuisnetwerk “Noord-Oost Limburg”). Het netwerk moet ervoor zorgen dat het zorgaanbod efficiënter wordt georganiseerd en beter is afgestemd op de zorgnoden van de patiënten uit de regio Noord-Oost Limburg.

Afdeling ‘ouderenpsychiatrie’ van
Medisch Centrum Sint-Jozef binnen muren ZMK

In oktober 2018 werden 20 bedden ouderenpsychiatrie geopend op onze nieuwe campus in Maaseik. Het betreft een uniek, innovatief samenwerkingsverband tussen het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen en Ziekenhuis Maas en Kempen. Voor het eerst in Vlaanderen baat een psychiatrisch ziekenhuis een zorgeenheid uit binnen de muren van een algemeen ziekenhuis.

Voor ZMK is de aandacht voor een investering in geestelijke gezondheidszorg een essentieel onderdeel van haar regionaal zorgaanbod.  We zetten reeds jaren in op de uitbouw van psychiatrische zorg in ons ziekenhuis, temeer daar in het noorden van onze provincie het psychiatrisch zorgaanbod eerder beperkt is.

Sinds april 2015, voorzien we expliciet een aantal van onze geriatriebedden voor patiënten met een psychogeriatrische problematiek. De nauwe samenwerking tussen somatiek en psychiatrie bij ouderen met een fragile homeostase en vaak een complexiteit van symptomen, bewijst dagdagelijks zijn meerwaarde.

In overleg met het Medisch Centrum Sint-Jozef hebben wij nu in een volgende stap deze ouderenpsychiatrische zorg structureel verankerd in onze organisatie door de delokalisatie van een afdeling SP-ouderenpsychiatrie van het Medisch Centrum Sint-Jozef op de nieuwe campus van ZMK.  Het delokaliseren van 20 bedden SP-ouderenpsychiatrie komt tegemoet aan een betere spreiding van dit zorgaanbod over de provincie en de zorgregio’s en past binnen het bestaande programmatiekader.

Door de inplanting van een SP-ouderenpsychiatrische dienst op onze nieuwe campus, kunnen we voor de oudere patiënten van onze regio, kwaliteitsvolle en interdisciplinaire zorg kort bij huis aanbieden, waarbij we sterk kunnen inzetten op zorgcontinuïteit door een nauwe samenwerking met de huisartsen en andere lokale zorgaanbieders.

Polikliniek Bree

Practimed bouwt momenteel een nieuwe polikliniek op de voormalige ziekenhuiscampus te Bree (Rode Kruislaan). In de nieuwbouw, die in september 2019 wordt geopend, zullen ook andere activiteiten georganiseerd worden.

Alle artsen, verbonden aan Ziekenhuis Maas en Kempen, krijgen de mogelijkheid om consultaties te houden in de polikliniek van Practimed.

Ziekenhuis Maas en Kempen hecht veel belang aan deze samenwerking die verloopt in een geest van wederzijds vertrouwen en respect. Ze zal ons in staat stellen om een goede, eenduidige, gecoördineerde poliklinische dienstverlening aan de bevolking van Bree en omgeving te waarborgen, in goede afstemming met ons ziekenhuis.

INLEVEND
Uitbouw van medische diensten
Automatisch voorraadbeheer en logistiek traject
ZMK JAARVERSLAG 2018
Kerncijfers
Personeel
Activiteit

61

427

488

> 100

80%

8.834

19.178

17.208

492

Gemiddelde operationele bezetting

Aantal opnames (overnachting)

Aantal dagopnames

Totaal aantal werknemers (voltijdsequivalenten, gemiddeld op jaarbasis)

Totaal aantal artsen (waarvan meer dan de helft deeltijds en ook werkzaam in ZOL Genk of MZNL Pelt).

Aantal patiënten spoedeisende hulp

Aantal bevallingen

NIAZ accreditatie
ZMK JAARVERSLAG 2018
Wat doen we?
GEDREVEN

We hechten als ziekenhuis veel belang aan de mening van onze patiënten. Hiertoe worden op continue basis patiënttevredenheidsenquêtes aangeboden aan al onze patiënten. Voor de verdeling van deze tevredenheidsenquêtes wordt beroep gedaan op onze vrijwilligers.

Iedere ingevulde patiëntenquête wordt anoniem verwerkt en alle feedback wordt gebundeld en teruggekoppeld aan alle betrokkenen, opdat we in de toekomst onze dienstverlening nog meer kunnen verbeteren. Op basis van deze input werden in 2018 bijvoorbeeld belangrijke wijzingen doorgevoerd in ons parkeerbeleid voor bezoekers (ticketwerking, signalisatie …).

Algemene tevredenheidsresultaten 2018:

 • 97% van alle patiënten die een enquête hebben ingevuld zou ZMK “waarschijnlijk tot zeker wel” aanbevelen aan familie en vrienden
 • 89% van alle patiënten die een enquête hebben ingevuld geven ZMK een score van minimum 8/10
 • 99% van alle patiënten die een enquête hebben ingevuld na dagopname zou zeker terugkomen naar ZMK

Indien u suggesties of klachten heeft, kan u steeds contact opnemen met onze ombudsdienst via ombuds@zmk.be.

Patiënttevredenheid
 1. Acute internistische en chirurgische zorg inclusief (dag)hospitalisaties en technische onderzoeken
 2. Moeder en kind
 3. Revalidatie
 4. Geriatrie (zorgaanbod inspelend op de vergrijzing van de bevolking met chronische multipathologieën)
 5. Ouderenpsychiatrie (in samenwerking met Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen)
 6. Kritieke diensten: Spoed, OK en ICU
 7. Alle medisch-technische diensten om de 6 voorgaande pijlers op een correcte wijze te ondersteunen met hoge, gestandaardiseerde kwaliteit en garantie op patiëntveiligheid

Rekening houdend met de hierboven beschreven uitgangspunten, zijn er 7 pijlers waarop ZMK zich verder wenst  te ontwikkelen:


ANESTHESIE

Sinds 1 januari 2019 vormen ook de anesthesisten van ZMK (onder leiding van dr. Ann Creemers) en ZOL één associatie en zijn er zowel anesthesisten van ZMK actief in ZOL als omgekeerd. Volgende anesthesisten zijn ondertussen werkzaam in ZMK: Dr. Philippe Becx, Dr. Maud Beran, Dr. Klaas Buyse, Dr. Lieven Buyse, Dr. Ann Creemers, Dr. Pieter De Vooght, Dr. Dimitri Dylst, Dr. Kim Engelen, Dr. Tom Fivez, Dr. Tom Fret, Dr. Elly Geypen, Dr. Pat Hendrickx, Dr. Kevin Lathouwers, Dr. Ana Lopez, Prof. Dr. Dieter Mesotten, Dr. Martine Puylaert, Dr. Ignace Tanghe, Dr. Koen Van Boxem, Dr. Ben Van Bylen, Dr. Johan Van Canneyt, Dr. Luc Van Keer, Dr. Astrid Van Lantschoot, Dr. Jeroen Van Melkebeke, Dr. Sven Van Poucke, Dr. Catherine Vandepitte, Dr. Thibaut Vanneste, Dr. Joris Vundelinckx en Dr. Xavier Willaert.
UROLOGIE

We namen afscheid van: Dr. Femke Vandercruysse.

We verwelkomden: Dr. Johan Van Dyck.

Dr. Van Dyck zal samen met Dr. Steven Vermeersch (diensthoofd) en Dr. Philip Fransen de dienst urologie ZMK, die volledig geassocieerd is met de dienst urologie van Mariaziekenhuis Pelt, verder uitbouwen. In 2018 werd ook een overeenkomst gesloten tussen ZMK, ZOL en MZNL over robotchirurgie. In het kader van deze overeenkomst voeren onze artsen ook in ZOL Genk robotchirurgie uit.


NEFROLOGIE

ZMK startte in 2018 met een wekelijkse raadpleging nefrologie door de nefrologen van ZOL, Dr. Liesbet Hendrickx, Dr. Eline Macken, Dr. Christoph Metalidis, Dr. Jacques Peeters en Dr. Ann Van Mieghem,  onder leiding van het medisch diensthoofd Dr. Luc Verresen.


PSYCHIATRIE/OUDERENPSYCHIATRIE

We namen afscheid van: Dr. Rikka Van de Velde, psychiater OPZC.

In samenwerking met Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen werd binnen de muren van ZMK een afdeling ouderenpsychiatrie opgericht (zie verder).

VOOR
WOORD

Hieronder vindt u enkele belangrijke realisaties en opvallende gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Dit jaarverslag heeft uiteraard geenszins de ambitie om volledig te zijn of te beschrijven wat bijna 700 geëngageerde artsen en medewerkers elke dag doen om onze opdracht – een hoogkwalitatief basisziekenhuis voor de inwoners van onze regio – te realiseren.

2018 was het eerste volledige jaar in het nieuwbouwziekenhuis. Het werd een recordjaar inzake activiteiten en voor het eerst sinds jaren realiseerden we opnieuw een positief operationeel resultaat. Hopelijk kunnen we in 2019 op dat elan verdergaan.

We kunnen onze maatschappelijke opdracht niet alleen, op eigen kracht realiseren. Verdere en intensievere samenwerking – zowel op medisch als op niet-medisch vlak – met onze netwerkpartners ZOL Genk en Mariaziekenhuis Pelt is onontbeerlijk om de toekomst van een kwalitatief zorgaanbod in onze regio veilig te stellen.

Dank aan iedereen – dokters, personeel, vrijwilligers, bestuurders, externe partners in het zorgtraject, beleidsmakers – voor hun engagement en inzet en last but not least uiteraard dank aan onze patiënten voor hun vertrouwen in onze organisatie.

WIE ZIJN WE?
MISSIE
& VISIE
MEDISCHE
STRATEGIE
MISSIE
& VISIE
MEDISCHE
STRATEGIE

De maatschappelijke opdracht van Ziekenhuis Maas en Kempen is een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van haar regio. Hiertoe werd in 2017 een volledig nieuw ziekenhuis gebouwd.

De kernwaarden “Gedreven”, “Inlevend”, “Deskundig” en “Samenwerkend” zijn onze GIDS naar veilige, effectieve, efficiënte en betaalbare kwaliteitszorg. We ademen deze kernwaarden en passen ze toe in onze dagdagelijkse werking. Zo vormen ze ook de leidraad voor onze beleidsplannen, tal van andere (beleids)documenten en zelfs voor dit jaarverslag. De GIDS-kernwaarden zijn niet enkel waarneembaar in onze werking, maar ook effectief zichtbaar in de vorm van kernwoorden in en rondom het ziekenhuis (Samen, Uniek, Respect, Kracht, Echtheid, Intens, Anders, Fier, Ik).

ZMK heeft als maatschappelijke opdracht een hoogkwalitatief basisziekenhuis te zijn voor de inwoners van Noord - Oost Limburg. Het moet dus volwaardig en kwaliteitsvol alle diensten kunnen aanbieden die van een tweedelijnsziekenhuis verwacht worden.

Voor de functies van derde lijn doet het ziekenhuis preferentieel beroep op ZOL als partnerziekenhuis. Deze samenwerking dient een win-winsituatie te creëren voor beide ziekenhuizen. Enerzijds kan de basiszorg dicht bij huis kwaliteitsvol worden aangeboden, anderzijds kunnen meer gespecialiseerde onderzoeken en behandelingen, in een continuüm van zorgen, uitgevoerd worden in een gespecialiseerd ziekenhuis.

De zorg dient maximaal toegankelijk te worden gehouden in eigen regio indien kwaliteit kan gegarandeerd worden en indien deze haalbaar en financieel verantwoord is.

Rekening houdend met de hierboven beschreven uitgangspunten, zijn er 7 pijlers waarop ZMK zich verder wenst  te ontwikkelen:

 1. Acute internistische en chirurgische zorg inclusief (dag)hospitalisaties en technische onderzoeken
 2. Moeder en kind
 3. Revalidatie
 4. Geriatrie (zorgaanbod inspelend op de vergrijzing van de bevolking met chronische multipathologieën)
 5. Ouderenpsychiatrie (in samenwerking met Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen)
 6. Kritieke diensten: Spoed, OK en ICU
 7. Alle medisch-technische diensten om de 6 voorgaande pijlers op een correcte wijze te ondersteunen met hoge, gestandaardiseerde kwaliteit en garantie op patiëntveiligheid
GEDREVEN

De Vlaamse overheid heeft het toezicht (inspectie) op de Vlaamse ziekenhuizen veranderd. Er werd aan de ziekenhuizen gevraagd om een keuze te maken tussen enerzijds een uitgebreide inspectie door de overheid zelf of anderzijds een audit (‘accreditatie’) door een extern onafhankelijk bureau. ZMK heeft de keuze gemaakt om zich te laten accrediteren door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

Reeds in 2015 besliste ZMK om actief aan de slag te gaan met de NIAZ-Qmentum normenbundels. Door het vele werk in aanloop naar de nieuwbouw, werd het accreditatietraject vanaf 2016 tijdelijk ‘on hold’ gezet. Begin 2018, na verhuis naar het nieuwe ziekenhuis, werd beslist om het accreditatietraject terug verder te zetten.

Gedurende het eerste semester van 2018 werden de betrokken normenbundels met de diensthoofden van alle (verpleeg)afdelingen individueel overlopen en gingen de afdelingen aan de slag met individuele verbeterpunten.

NIAZ accreditatie

Bij de verhuis naar onze nieuwbouw werden de voorraden van de afdelingen georganiseerd in een leeg/vol KanBan-systeem. Zowel de medische steriele als niet-steriele materialen, drukwerken, kantoor- en keukenartikelen werden opgenomen in één centrale berging op de afdeling. Het centraliseren van al deze materialen in het centrale magazijn zorgde reeds voor een efficiëntiewinst tegenover de situatie op de oude campussen.

In de loop van 2018 werd vervolgens het bestelproces geautomatiseerd, omdat het manueel opnemen van de bestellingen enorm tijdrovend is. De oplossing werd gevonden in herbevoorrading via RFID-detectie (Radio-Frequency Identification).

In de voorraadlokalen werden alle productlocaties/bakjes voorzien van een leeg/vol tickethouder met ingebouwde RFID-chip. Deze tickethouders blijven steeds aanwezig op de modulaire manden. Op de rugzijde van de rekken en boven het plafond werden RFID-antennes geplaatst. Bij het aanvullen of afnemen van een product kan de medewerker het afdekplaatje verdraaien, waardoor de RFID-antennes de voorraadstatus in realtime detecteren.

Vervolgens kan men via de software van Aucxis in het magazijn met één druk op de knop een picklijst genereren voor een specifieke afdeling. Deze is automatisch geordend op looproute in het centraal magazijn.

Automatisch voorraadbeheer en logistiek traject

De personeelsdienst van ZMK heeft in samenspraak met de gebruikers heel wat administratieve processen en papieren documentenstromen over personeelsgegevens verder gedigitaliseerd via MYWORKANDME, portaalsite van de firma SD Worx en de eBlox HR applicatie

Vanuit de portaalsite voor werknemers MYWORKANDME hebben werknemers via een eigen login toegang tot twee toepassingen:  Mijn Loon en eBlox HR

Via de “Mijn Loon” toepassing kunnen medewerkers hun loondocumenten digitaal consulteren.  Het betreft e-loonbrieven en andere loondocumenten die al jaren succesvol digitaal beschikbaar zijn  binnen ZMK. Medewerkers kunnen hun e-loonbrief steeds online raadplegen.  De medewerkers krijgen ook een mail telkens er een nieuwe loonfiche wordt opgeladen.

Sedert de opening van de nieuwbouw heeft de personeelsdienst de module eBlox HR (vorming en ontwikkeling) verder uitgerold.

eBlox HR bestaat uit:

 • Online digitaal personeelsdossier (m.i.v. opgeladen diploma’s en relevante getuigschriften, verslagen functionerings- en evaluatiegesprekken ...)
 • Online persoonsgegevensmodule
 • VTO (Vorming – Training – Opleiding) module
Myworkandme, Portaalsite voor medewerkers ZMK
Delen van (kwaliteits-)informatie en resultaten
 • Online goedkeurings- en rapporteringsflow voor internen en externe korte en langdurige vormingen
 • Online onkostenmodule m.b.t. kosten opleiding, reisstaten en wachtvergoedingen alsook fietsvergoedingen
 • Online module competenties (voorlopig nog niet operationeel)

Elke medewerker heeft een persoonlijke login en wachtwoord. Aangezien eBlox HR via een webmodule wordt aangeboden, kan elke medewerker 24/24u:

 • Vormingsaanvragen doen
 • Zijn / haar ontwikkeloverzicht raadplegen
 • De opleidingscatalogus inkijken
 • Zichzelf in- of uitschrijven
 • Aanwezigheidsattesten downloaden (enkel voor interne opleidingen)
 • Extra informatie raadplegen
 • Onkosten ingeven
 • Personeelsgegevens wijzigen

Binnen eBlox HR onder de module ‘VTO’ zullen nog ontwikkelplannen uitgewerkt worden op maat van elke medewerker.  De betrokkene zal dan proactief kunnen consulteren welke opleiding/stappenplan hij/zij  ‘intern’ dient te volgen om niet alleen bevoegd (= juist diploma met behoud van BBT en BBK), maar ook bekwaam (= onderhouden en verder opbouwen van kennis) te blijven.

In het ziekenhuis werd vanaf het tweede semester van 2018 stevig ingezet op onder meer:

 • Ontwikkeling, communicatie en implementatie van nieuwe beleidsafspraken
 • Ontwikkeling, communicatie en implementatie van nieuwe procedures en werkwijzen
 • Grootschalige opleidingsdagen voor alle zorgverleners
 • Opstart van een intern auditsysteem
 • Opstart van een gedigitaliseerd apparatuur-beheersysteem

Dit alles om ons ziekenhuis klaar te stomen voor de ‘proefaudit’ die heeft plaatsgevonden in februari 2019 en tevens alvast ter voorbereiding op de effectieve ‘externe audit’ die zal plaatsvinden in december 2019.

INLEVEND

Voor het derde jaar op rij werd Levensloop Maaseik georganiseerd. Ook in 2018 nam ZMK deel om geld in het laatje te brengen voor dit goede doel.

Tijdens het evenement zetten 91 ZMK’ers hun beste beentje voor om 24 uren aan één stuk te wandelen of lopen en zo de vechters tegen kanker te steunen. In aanloop naar het evenement werden door menige medewerkers en patiënten/families wafeltjes gekocht om het gesponsorde bedrag door ZMK zo hoog mogelijk te brengen. In totaal werd 5.312 euro ingezameld door ZMK en belandden we op een mooie vijfde plaats.

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopseizoen te ondersteunen besliste de Stichting een deel van de ingezamelde fondsen te gebruiken om lokale initiatieven – die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten – te steunen. Alle actoren binnen het medisch- en psychosociaal netwerk van een regio konden een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten.  Ook het ZMK project  “Lichtpuntjes: soms zijn ze groot, soms zijn ze klein … je hoeft ze niet te zoeken, want je kunt ze ook zijn” werd weerhouden en uitgevoerd.

Via dit project wil ZMK lichtpuntjes bieden door:

Het aanbieden van zorg- en comfortproducten aan alle patiënten met chemobehandelingen:

 • Een startpakket met nuttige producten zoals een visitekaartje oncocoach, zachte tandenborstel, zachte tandpasta, handcrème, gezichtscrème, zonnecrème …
 • Fleecedekentjes voor alle patiënten die koud hebben door chemotoedieningen
 • Snoepjes die helpen bij veranderende smaaksensaties door chemotoedieningen

Op de dagopname-afdeling een huiselijkere sfeer te creëren door de inrichting van een knusse koffiehoek waar patiënten en begeleiders kunnen praten, spelletjes spelen, kruiswoordraadsels oplossen ...

Op de verblijfsafdeling twee nieuwe slaapzetels te voorzien voor wakende familieleden.

Deelname levensloop en project Lichtpuntjes

In een maatschappij waarin patiënten meer betrokken willen worden in hun zorg, is ZMK zich bewust van het belang van patiëntparticipatie.

De sleutel tot een succesvolle zorgverlener-patiëntrelatie is de erkenning van patiëntexpertise. De arts is de medische expert en de patiënt is de belevingsexpert. Beiden zijn nodig! Als ziekenhuis zijn we op zoek naar manieren om patiëntparticipatie mogelijk te maken. Aan de andere kant zijn patiëntverenigingen op zoek naar meer samenwerking met professionals en willen ze de belangen van hun achterban behartigen.

In 2018 kwam de samenwerking tussen ZMK en Zelfondersteuning en Patiëntparticipatie vzw of kortweg ZOPP-Limburg  tot stand. Dit is een samenwerkingsinitiatief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw. ZOPP vormt als het ware de lijm tussen ZMK en de patiëntverenigingen.Title
Investeren in patiëntparticipatie
Vrijwilligerswerking
Patiënttevredenheid

Als ziekenhuis engageren we ons als ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ door o.a.: 

 • Het bestaan van de met ons samenwerkende patiëntverenigingen bekend te maken via onze website/brochures
 • Opgenomen patiënten te informeren over het bestaan van deze verenigingen
 • Medewerkers te informeren over de diensten die via de patiëntverenigingen geboden kunnen worden
 • Informatiemomenten te organiseren binnen de muren van ZMK
 • Input te vragen aan de patiëntverenigingen over het beleid dat binnen ZMK wordt gevoerd

In 2018 kwam alvast de samenwerking tot stand met Alzheimerliga. Een zestal andere verenigingen lieten ook interesse blijken om met ons ziekenhuis samen te werken. Deze samenwerkingen zullen in de loop van 2019 geformaliseerd worden.

DESKUNDIG
Uitbouw van medische diensten

ORTHOPEDIE

We namen afscheid van: Dr. Cor Nelissen (pensioen).

We verwelkomden: Dr. Pieter Caekebeke, handchirurg.

De diensten orthopedie van ZMK en ZOL vormen ondertussen één associatie waarbij elke arts in ZMK zich steeds meer zal subspecialiseren in 1 gewrichtsregio. Dr. Filip Robijns (diensthoofd, schouderchirurgie), Dr. Hans Welters (heupchirurgie) en Dr. Enrico Neven (kniechirurgie) zullen in de toekomst ook in ZOL werkzaam zijn. Dr. Ben Molenaers (voetchirurgie) is reeds werkzaam in ZMK en in ZOL. De orthopedisten van ZOL zullen anderzijds ook activiteiten ontplooien in ZMK. Dr. Ludwig Anné (schouderchirurgie), Prof. Dr. Kristoff Corten (heupchirurgie), Dr. Ronald Driesen (heupchirurgie), Dr. Joris Duerinckx (handchirurgie), Dr. Jan Truijen (kniechirurgie) en Dr. Jo Wierinckx (voetchirurgie) zijn ondertussen reeds in ZMK gestart.


GYNAECOLOGIE

We namen afscheid van: Dr. Alain Vanpeperstraete (pensioen) en Dr. Pieter Willaert.

We verwelkomden: Dr. Kim Haest.

In 2019 zullen nog twee bijkomende gynaecologen het team van Dr. Rika Hendrickx (diensthoofd), Dr. Gina Dhaenens en Dr. Rawand Salihi versterken, nl. Dr. Stephanie Dirx en Dr. Michelle Verbeek. Tevens houden de ZOL gynaecologen Prof. Dr. Wilfried Gyselaers, Dr. Tinne Mesens, Dr. Anke Thaens en Dr. Caroline Van Holsbeke een raadpleging echografie in ZMK.


NEUROLOGIE

De neurologen van ZMK en ZOL vormen één associatie. Er zijn ondertussen 4 neurologen aangesteld die allen zowel in ZMK als in ZOL werkzaam zijn: Dr. Riet Vangheluwe (diensthoofd ZMK), Dr. Suzan Hendrikx, Dr. An Driesen en (sinds 1 april 2019) Dr. Sarah Herdewyn.ABDOMINALE HEELKUNDE

We verwelkomden: Dr. Kim Govaerts.

Dr. Govaerts is zowel in ZMK als in ZOL werkzaam. In een volgende fase kunnen ook andere stafleden van ZMK en/of ZOL in beide ziekenhuizen tewerkgesteld worden.


ANESTHESIE

Sinds 1 januari 2019 vormen ook de anesthesisten van ZMK (onder leiding van Dr. Ann Creemers) en ZOL één associatie en zijn er zowel anesthesisten van ZMK actief in ZOL als omgekeerd. Volgende anesthesisten zijn ondertussen werkzaam in ZMK: Dr. Philippe Becx, Dr. Maud Beran, Dr. Klaas Buyse, Dr. Lieven Buyse, Dr. Ann Creemers, Dr. Pieter De Vooght, Dr. Dimitri Dylst, Dr. Kim Engelen, Dr. Tom Fivez, Dr. Tom Fret, Dr. Elly Geypen, Dr. Pat Hendrickx, Dr. Kevin Lathouwers, Dr. Ana Lopez, Prof. Dr. Dieter Mesotten, Dr. Martine Puylaert, Dr. Ignace Tanghe, Dr. Koen Van Boxem, Dr. Ben Van Bylen, Dr. Johan Van Canneyt, Dr. Luc Van Keer, Dr. Astrid Van Lantschoot, Dr. Jeroen Van Melkebeke, Dr. Sven Van Poucke, Dr. Catherine Vandepitte, Dr. Thibaut Vanneste, Dr. Joris Vundelinckx en Dr. Xavier Willaert.
UROLOGIE

We namen afscheid van: Dr. Femke Vandercruysse.

We verwelkomden: Dr. Johan Van Dyck.

Dr. Van Dyck zal samen met Dr. Steven Vermeersch (diensthoofd) en Dr. Philip Fransen de dienst urologie ZMK, die volledig geassocieerd is met de dienst urologie van Mariaziekenhuis Pelt, verder uitbouwen. In 2018 werd ook een overeenkomst gesloten tussen ZMK, ZOL en MZNL over robotchirurgie. In het kader van deze overeenkomst voeren onze artsen ook in ZOL Genk robotchirurgie uit.

Informatiesessies voor
het brede publiek
IFIC
Kinderdagverblijf ‘Poemoekel’
Risicoanalyse
psychosociale belasting

NEFROLOGIE

ZMK startte in 2018 met een wekelijkse raadpleging nefrologie door de nefrologen van ZOL, Dr. Liesbet Hendrickx, Dr. Eline Macken, Dr. Christoph Metalidis, Dr. Jacques Peeters en Dr. Ann Van Mieghem,  onder leiding van het medisch diensthoofd Dr. Luc Verresen.PSYCHIATRIE/OUDERENPSYCHIATRIE

We namen afscheid van: Dr. Rikka Van de Velde, psychiater OPZC.

In samenwerking met Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen werd binnen de muren van ZMK een afdeling ouderenpsychiatrie opgericht (zie verder).

SAMENWERKEND
Afdeling ‘ouderenpsychiatrie’ van
Medisch Centrum Sint-Jozef binnen muren ZMK

In oktober 2018 werden 20 bedden ouderenpsychiatrie geopend op onze nieuwe campus in Maaseik. Het betreft een uniek, innovatief samenwerkingsverband tussen het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen en Ziekenhuis Maas en Kempen. Voor het eerst in Vlaanderen baat een psychiatrisch ziekenhuis een zorgeenheid uit binnen de muren van een algemeen ziekenhuis.

Voor ZMK is de aandacht voor een investering in geestelijke gezondheidszorg een essentieel onderdeel van haar regionaal zorgaanbod.  We zetten reeds jaren in op de uitbouw van psychiatrische zorg in ons ziekenhuis, temeer daar in het noorden van onze provincie het psychiatrisch zorgaanbod eerder beperkt is.

Sinds april 2015, voorzien we expliciet een aantal van onze geriatriebedden voor patiënten met een psychogeriatrische problematiek. De nauwe samenwerking tussen somatiek en psychiatrie bij ouderen met een fragile homeostase en vaak een complexiteit van symptomen, bewijst dagdagelijks zijn meerwaarde.

In overleg met het Medisch Centrum Sint-Jozef hebben wij nu in een volgende stap deze ouderenpsychiatrische zorg structureel verankerd in onze organisatie door de delokalisatie van een afdeling SP-ouderenpsychiatrie van het Medisch Centrum Sint-Jozef op de nieuwe campus van ZMK.  Het delokaliseren van 20 bedden SP-ouderenpsychiatrie komt tegemoet aan een betere spreiding van dit zorgaanbod over de provincie en de zorgregio’s en past binnen het bestaande programmatiekader.

Door de inplanting van een SP-ouderenpsychiatrische dienst op onze nieuwe campus, kunnen we voor de oudere patiënten van onze regio, kwaliteitsvolle en interdisciplinaire zorg kort bij huis aanbieden, waarbij we sterk kunnen inzetten op zorgcontinuïteit door een nauwe samenwerking met de huisartsen en andere lokale zorgaanbieders.

Klinisch netwerk Noord-Oost Limburg

De overheid voert een beleid tot oprichting van locoregionale (ziekenhuis)netwerken. Vóór 1 januari 2020 moeten alle ziekenhuizen behoren tot één ziekenhuisnetwerk.

In 2018 hebben ZOL Genk, Mariaziekenhuis Pelt, ZMK Maaseik en R&MSC Pelt hun intentie kenbaar gemaakt aan de Vlaamse en Federale overheid om samen een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk te vormen (het ziekenhuisnetwerk “Noord-Oost Limburg”). Het netwerk moet ervoor zorgen dat het zorgaanbod efficiënter wordt georganiseerd en beter is afgestemd op de zorgnoden van de patiënten uit de regio Noord-Oost Limburg.

Polikliniek Bree

Practimed bouwt momenteel een nieuwe polikliniek op de voormalige ziekenhuiscampus te Bree (Rode Kruislaan). In de nieuwbouw, die in september 2019 wordt geopend, zullen ook andere activiteiten georganiseerd worden.

Alle artsen, verbonden aan Ziekenhuis Maas en Kempen, krijgen de mogelijkheid om consultaties te houden in de polikliniek van Practimed.

Ziekenhuis Maas en Kempen hecht veel belang aan deze samenwerking die verloopt in een geest van wederzijds vertrouwen en respect. Ze zal ons in staat stellen om een goede, eenduidige, gecoördineerde poliklinische dienstverlening aan de bevolking van Bree en omgeving te waarborgen, in goede afstemming met ons ziekenhuis.

KERN
CIJFERS
Totaal aantal werknemers
(voltijdsequivalenten,

gemiddeld op jaarbasis)
Totaal aantal artsen
(waarvan meer dan de helft deeltijds en
ook werkzaam in ZOL Genk of MZNL Pelt).
61
427
488
>100
Personeel
Activiteit
80%
8.834
19.178
17.208
492
Gemiddelde
operationele bezetting
Aantal opnames
(overnachting)
Aantal dagopnames
Aantal patiënten
spoedeisende hulp
Aantal bevallingen